MALARSTWO
PAINTING
-> JóZEF HOłARD
HołardJózef
Hołard


Józef Hołard urodził się w 1957 r. w Oświęcimiu. Studiował w Krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki w Katowicach. W 1983 r. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni Tomasza Jury. Był autorem szeregu wystaw indywidualnych w Bielsku Białej, Warszawie, Krakowie, Cieszynie, Zakopanem, Opolu, Tychach i za granicą: Niemczech, Austrii, Belgii. Brał również udział w wielu wystawach zbiorowych w Holandii, Szwajcarii, Horwacji oraz w Warszawie, Szczecinie, Bielsku Białej. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień.Od 1986 roku był pracownikiem Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie. Od 2000 roku na stanowisku adiunkta II stopnia. Profesor i Kierownik Katedry Projektowania Graficznego. Zmarł 19 stycznia 2015 roku w Cieszynie.

PRACE:
akt
akt
<< POWRÓT